Referensjobb

Rökgaskanal

Tillverkning och montering av en rökgaskanal till Bodens värmevärk. Gjord i 4 mm stålplåt. 18 meter lång.

Asfaltflak

Tillverkning av ett asfaltflak klädd utvändigt med 1 mm ostfri blankpolerad plåt

Oljetank

Tillverkning och isolering av en bitumen oljetank.

Spolplattform

Beställare: Swerock AB i Kaunisvaara

Landgång

Tillverkning och montering av en 20 meter lång landgång till Bodens värmeverk.