Om oss

MecTec i Boden är ett företag som funnits i Boden sedan 2000. Företaget bildades av nuvarande ägaren Mikael Lind som tidigare arbetat vid bl.a SSAB, Ovako Steel och Inexa profiler. Affärsiden var att bedriva svets, reparations- och konstruktionsarbeten inom stål. Affärsverksamheten har utvecklats i takt med att kundkretsen ökat och verksamhetsområdet utökats.

MecTec:s ledningsstab, bestående av VD och konstruktions- och produktionsledare, har ca 60 års samlad erfarenhet från reparation och underhåll samt nyproduktion inom värmeverk, pappersindustrier och järnverk. MecTec i Boden har en stomme av personal med mångårig erfarenhet och kompetens i de flesta inom branschen förekommande stålbearbetningsområden.

MecTec har idag egna lokaler vid östra industriområdet i Boden. Verkstadslokalerna har utrymme och kapacitet att ta emot även större maskiner för underhåll och reparation.