Tillverkning av asfaltflak
Tillverkning av oljetank i bitumen
Spolplattform - beställare: Swerock AB i Kaunisvaara

Kontakta oss

Ring oss på tel. 0921-56180 eller fyll i formuläret.